Amazon


AMAZON - komputer akwariowy


Wstęp

             Na wstępie tego tematu chciałbym zaznaczyć, że z wykształcenia jestem elektronikiem nie zoologiem. Moim hobby od pewnego okresu życia stała się akwarystyka, i to właśnie na bazie doświadczeń zebranych podczas obserwacji i utrzymania akwariów doszedłem do wniosku, że wykonam sterownik, który zapewni optymalny komfort i warunki hodowlane dla Waszych podopiecznych. Prace przy sterowniku trwały ponad rok, a testy ponad pół rodku.

             Amazon komputer akwariowy - to układ mikroprocesorowy zbudowany z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań elektronicznych oraz nowoczesnych technologii. W oparciu o doświadczenia zebrane w trakcie użytkowania różnych sterowników (lub samodzielnej budowy) stwierdziłem, że każdy z tych sterowników posiada pewne wady i zalety. Dołożyłem wszelkich starań, aby zbudować urządzenie, które integrowałoby wszelkie zalety i było wolne od wad.
W trakcie projektowania, wykonania i testów skupiłem się szczególnie na tym, aby urządzenie było jak najbardziej uniwersalne i ergonomiczne, od wyglądu aż po funkcjonalność i co najważniejsze - niezawodność.
W urządzeniu wyeliminowałem zasadnicze wady - które mogą posiadać niektóre sterowniki obecnie występujące na rynku - takie jak:
       - brak zabezpieczenia przed nadmiernym podawaniem CO2 w przypadku zawieszenia lub awarii elektrozaworu,
- brak zabezpieczenia przy samoistnym obniżeniu się PH do niebezpiecznych granic (leczenie niektórymi preparatami,      niski poziom twardości węglanowej),
- dokładność i stabilność pomiaru PH,
- zawodność częste zawieszenia się, możliwość zatrzymania pracy całego układu w przypadku uszkodzenia jednego      elementu,
- brak timerów lub brak możliwości wykorzystania timerów w odstępach sekundowych,
- brak harmonogramu dla kolejnych dni tygodnia,
- brak układów czasowych załączających lub wyłączających oświetlenie dzienne nocne itp.,
- brak zabezpieczeń lamp HQI przed „warm startem”
- bardzo słabe parametry układu wykonawczego, mała moc obciążenia, a w przypadku urządzeń takich jak grzałki czy      lampy HQI częste uszkadzanie się elementu wykonawczego,
- brak możliwości szybkiego ręcznego wyłączenia lub włączenia dowolnego urządzenia,
- brak możliwości osobnych ustawień dla pory doby (dzień/noc),
- nielogiczne i nie ergonomiczne menu w którym zwykły użytkownik nie ma szans.

             Dzięki eliminacji powyższych wad Amazon stał się bardziej odporny na wszelkie czynniki środowiskowe mogące zakłócić pracę zbiornika. Różnorodność realizowanych funkcji oraz dodatkowe opcje sprawiły, że Amazon jest obecnie na rynku najlepszą ofertą dla zależności koszty – możliwości. Urządzenie skonstruowałem tak, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie podłączania. Zastosowanie dodatkowej listwy umożliwia wyprowadzenie samego sterownika na półkę lub szafkę pozostawiając wszelkie wtyczki i zwój kabli gdzieś w szafce w niewidocznym miejscu.
            Użytkownik, dzięki klawiaturze oraz czytelnemu logicznemu menu ma możliwość dokonania wszystkich ustawień, tak aby dostosować parametry do potrzeb mieszkańców.

                                                            Na koniec życzę wiele satysfakcji i osiągnięć w hodowli…             Autor


Realizowane funkcje

Poniżej opis funkcji sterownika AMAZON:

       * pomiar temperatury w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.1 °C;

* ustawiany dowolnie zakres temperatury w przedziale od 15,0 °C do 49,9 °C (zakres pomiarowy od -10°C do 80 °C);

* rozdzielony zakres temperatury dla dnia i nocy;

* ustawiany alarm temperaturowy czyli wartość (w °C) TALM odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego      przez użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych temperatur to      <25,5 do 27,5> °C, TALM=2 °C oznacza to, że jeśli temperatura mierzona wzrośnie ponad Tmax+TALM =      27,5+2=29,5 °C to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli temperatura mierzona      spadnie poniżej Tmin-TALM = ;25,5-2=23,5 °C to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;

* trzy tryby pracy wentylatora lub zespołu wentylatorów - SYNCHO, OBROTY MINIMALNE, CYKL;

* możliwość płynnej zmiany obrotów wentylatora w trybie ręcznym;

* po przekroczeniu temperatury Tmax + TALM wiatrak niezależnie od trybu przechodzi na maksymalne obroty, a po      obniżeniu temperatury Tmin - TALM wiatrak automatycznie niezależnie od trybu wyłącza się;

* alarm dźwiękowy dla temperatury i dla PH działa niezależnie i z taką samą sekwencją dźwiękową, alarm optyczny      pokazuje który parametr wygenerował ów alarm;

* możliwość kasowania alarmu ale tylko w przedziale [(Tmin - TALM) do (Tmax+TALM)] poza przedziałem nie ma      możliwości skasowania alarmu jedynie wyłączenie dźwięku;

* możliwość wyłączenia/włączenia dźwięku poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ESC a następnie "+";

* ustawiane pory doby - początek dnia i początek nocy, celem rozróżnienia czasu pór dla ustawionych parametrów;

* przy zmianie pór doby dnia i nocy sterownik przez 60 min nie generuje żadnych alarmów dostosowując parametry      temperatury i PH do pory dnia lub nocy, w przypadku gdy w tym czasie system nie ustabilizuje parametrów      automatycznie generowany jest alarm. Oznacza to że źle dobraliśmy zakresy temperatury lub PH albo mamy zbyt      mało wydajny system grzewczy lub CO2;

* pomiar PH w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.01 dpH;

* ustawiany zakres PH w przedziale od 4.00 do 8.99 (zakres pomiarowy od 4.00 - 9.00);

* rozdzielony zakres PH dla dnia i nocy;

* ustawiany alarm PH czyli wartość (w dpH) PHALM odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez      użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych PH to <6,80 do      6,90 >, PHALM=0,2 dpH oznacza to, że jeśli PH mierzona wzrośnie ponad PHmax+PHALM = 6,90+0,20=7,10 dpH to      zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli PH mierzona spadnie poniżej PHmin-PHALM      = 6,80-0,20=6,60 dpH to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;

* możliwość kalibracji urządzenia dla danej sondy w punktach PH4.00 oraz PH7.00, automatyczna kalibracja dla całego      zakresu pomiarowego;

* możliwość ustawienia dwóch trybów pracy pompy natleniającej AUTO - w zależności od pomiaru PH, CYRKULACJA      cykliczne włączanie i wyłączania na ustawione okresy;

* dwie niezależnie załączane sekcje lamp A i B (świetlówki, HQI lub inne systemy oświetlenia);

* możliwość zamiany sekcji A i B niezależnie od funkcji (A - podstawowa / B - doświetlanie lub B – podstawowa / A -      doświetlanie lub sekcje równorzędne zamienne);

* zabezpieczenie dla HQI przed WARM START czas opóźnienia ustawiany od 1 do 30 min;

* możliwość płynnego ściemniania i rozjaśniania diod w trybie ręcznym;

* ustawiana godzina wyłączenia (auto zmierzch) oświetlania nocnego LED;

* auto świt następuje około 30 minut przed załączaniem sekcji lamp A lub B w zależności od tego, które pierwsze w      czasie mają się włączyć - pełna automatyka użytkownik ustawia tylko godziny obu sekcji;

* trzy niezależne timery sekundowe (oznacza ze możesz włączyć na czas minimum 1 sekundy) z harmonogramem      tygodniowym! (oznacza, że każdy dzień tygodnia można ustawić czy dany program ma być realizowany czy nie, każdy      dzień można ustawić osobno w zależności od potrzeb), dla jednego timera istnieje możliwość ustawienia 48      programów włącz/wyłącz w ciągu doby na dany dzień tygodnia;

* ustawiany zegar czasu rzeczywistego 24 godzinny z dniem tygodnia, podtrzymanie bateryjne, po wyłączeniu czasu      ustawienia nie znikają;

* wszystkie ustawienia użytkownika są w nieulotnej pamięci procesora, zaniki napięcia nie powodują utraty      nadpisywania, zmiany, czy fałszowania danych;

* możliwość zmiany parametrów w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamięci procesora;

* funkcja pokazuj nastawy, służy do przeglądania zaprogramowanych ustawień;

* ustawienie fabryczne wykasowują wszelkie ustawienia użytkownika z pamięci sterownika przywracając stan fabryczny      (zapisują ustawienia domyślne), po zadziałaniu tej funkcji automatycznie działa Łatwa instalacja;

* funkcja Łatwa Instalacja - umożliwia łatwy szybki start nawet największemu laikowi, sterownik proponuje kolejno      jedno po drugim podstawowe ustawienie sterownika, po przejściu całej procedury masz pewność, że dokonałeś      wszystkich niezbędnych ustawień żeby wystartować!! funkcja może być używana wielokrotnie, gdyż parametrów      których nie chcemy zmieniać nie musimy naciskając przycisk ESC. Jeżeli nie chcemy zmieniać niczego naciskamy      cały czas przycisk ESC do zakończenia procedury;

* zabezpieczenia i komunikaty - alarm dźwiękowy, alarm optyczny, blokada wyjść (ustawienie w stan wyłączony) w      przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub odłączenia sondy od wejścia, powiadomienie o uszkodzonych lub      rozłączonych przewodach sterujących pomiędzy sterownikiem a listwą wykonawczą;

* podwójne funkcje klawiszy:

               - "ESC" - wyjście, rezygnacja,

               - "SET" - wejście do menu, zatwierdzenie,

               - "+" - zwiększenie wartości, przewijanie menu, poza menu wejście to trybu ręcznego włączania i wyłączania                          poszczególnych urządzeń,

               - "-" zmniejszenie wartości, przewijanie menu, poza menu wejście do trybu regulacji podświetlenie LCD                          dzień/noc,

               - jednoczesne naciśnięcie ESC i SET powoduje restart programowy urządzenia,

               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „+” powoduje włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego, to ustawienie                     w celach bezpieczeństwa nie jest zapamiętywane na stałe tak więc po zaniku napięcia lub restarcie                     automatycznie sygnalizacja jest ponownie włączona;

* możliwość szybkiego ręcznego wyłączenia dowolnego urządzenia, możliwość ręcznego włączenia dowolnego      urządzenia oprócz CO2 i GRZAŁKI dla celów bezpieczeństwa;

* ściemnianie podświetlenia LCD po około 40 sek, do pewnego minimum ustawianego przez użytkownika
     (w skrajności ściemnianie do zera lub nie ściemnianie) osobno dla dnia i dla nocy, rozjaśnianie po naciśnięciu      dowolnego klawisza;

* automatyczne wychodzenie po około 40 sek - TYLKO z menu głównego;

* czytelne logiczne menu podzielone tematycznie.Budowa i ukompletowanie
Oto jak wygląda u mnie sposób mocowania sondy PH i czujnika temperatury - kawałek plexi dwa otwory na miarę i taśma dwustronna... jeśli ktoś nie ma półeczki w akwarium może wygiąć plexi na gorąco pod kontem prostym i przymocować do pokrywy lub zrobić zaczep na szybę akwarium od góry, można też wykorzystać plastikowe profile z castoramy...Opis wyjść


Zasada włączania i wyłączania oświetlenia


Przykładowe zrzuty ekranów sterownika
Zapraszam również do lektury szczegółow zawartych w instrukcji ...Filmy przykładowego działania można obejrzeć na moim koncie You Tube tu:   http://www.youtube.com/user/mirekkon1  lub na płycie CD dodawanej do urządzenia, albo klikając na poniższe napisy:


RESET           RESET1

ŁATWA INSTALACJA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU

WEJŚCIE DO TRYBU RĘCZNEGO / PODŚWIETLENIE LCD

TRYB RĘCZNY USTAWIENIA

PORY DOBY USTAWIENIA

WENTYLATOR

DIODY LED

TIMERY USTAWIENIA

ERR - PH I TEMPERATURY

ALARM PH

ALARM PH I TEMPERATURY

                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5