Termoregulator


TERMOREGULATOR / TERMOSTAT - moikroprocesorowy regulator temperatury


tu dalej będzie opis termoregulatora - niebawem...

STARA WERSJA

TERMOREGULATOR - moikroprocesorowy termostat do grzałki


            

Wiele osób posiadających grzałki starego typu bez termostatu pytało mnie nie raz czy „dałoby się dorobić układ do grzałek bez termostatu”? W odpowiedzi na oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów pragnę przedstawić urządzenie, którego jestem autorem i wykonawcą.

 

TERMOREGULATOR (termostat) – jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym do precyzyjnego sterowania (stabilizacji, utrzymania) temperatury w dowolnym środowisku np.: akwarium, terrarium, pomieszczenie, przestrzeń zamknięta itp. Termoregulator można stosować do wszystkich grzałek zarówno bez termostatu jak i z termostatem.

Pewnie zapytacie po co stosować termoregulator do grzałek, które mają wbudowany termostat, odpowiedź jest bardzo prosta, na rynku istnieje wieje chińskich wyrobów nie spełniających norm, posiadających termostaty lichej jakości, gdzie dokładność waha się od 3 do 5 stopni, super dokładne („chińczyki” – o ile takie są) dają nam dokładność 1 stopień C, więc jeśli komuś taka dokładność wystarcza to może stosować te urządzenia, natomiast jeśli ktoś potrzebuje pomiar temperatury i regulację co do 0,1 st C to będzie zmuszony stosować bardzo precyzyjne sterowanie takie jak mój sterownik.

Rozwiązanie to ma jeszcze jedną ogromną zaletę w przypadku awarii zacięcia się termostatu w grzałce z wbudowanym termostatem (a bywają takie przypadki nie rzadko), termoregulator wyłączy ją po osiągnięciu ustawionej temperatury, bez termoregulatora można sobie wyobrazić co się stanie np.: z koralem żywym w akwarium morskim. W przypadku stosowania grzałki z termostatem i termoregulatora - termostat grzałki ustawiamy na temperaturę wyższą niż będzie działał termoregulator np.: o 3 -5 st C więcej, w ten sposób zyskujemy:

1.      podwójne zabezpieczenie 

2.      prawie laboratoryjny pomiar temperatury

3.      precyzyjną regulację

4.      alarmy w wypadku uszkodzeń czujnika temperatury

5.      alarmy w wypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur

Opis urządzenia

           

Mikroprocesorowy termoregulator wyposażony jest w cyfrowy pomiar temperatury z dokładnością 0,1stC, za pomocą cyfrowego czujnika temperatury będącego w komplecie. Czujnik temperatury podłączany jest do sterownika za pomocą 2 m przewodu. Sam czujnik jest wodoodporny – zalany żywicą w rurce ze stali nierdzewnej 150 lat gwarancji. Izolacja przewodu nie powinna mieć kontaktu z wodą szczególnie morską, gdyż skraca to jej okres używalności poprzez uszkodzenie izolacji kabla.

Układ posiada wyjście 1200W które jest zabezpieczone bezpiecznikiem 10A czyli 2- krotnie większym, po to aby duże moce nawet 1200W pochodzące od urządzeń indukcyjnych nie uszkadzały bezpiecznika. Całość zasilana jest przewodem (10A) na stałe przymocowanym do obudowy, wykonana jest w obudowie całkowicie bezpiecznej w eksploatacji. Termoregulator posiada czytelny wyświetlacz na którym pokazuje wszystkie ustawione parametry oraz aktualny pomiar temperatury. Klawisze OK oraz ESC służą do ustawiania wszelkich parametrów i regulacji.

 

 


 

Działanie

           

Termoregulator dokonuje pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym, porównując wynik pomiaru z ustalonym zakresem temperatur przechowywanym w pamięci, jeżeli temperatura jest równa lub spada poniżej ustalonej temperatury Tmin  

sterownik załącza urządzenie grzewcze i ogrzewa do momentu, aż temperatura mierzona będzie równa ustalonej temperaturze Tmax wtedy wyłącza urządzenie grzewcze. Cykl powtarza się tworząc tzw. pętlę histerezy temperaturowej.

 

Opis funkcji

            Mikroprocesorowy termoregulator posiada następujące funkcje:

  1. Pomiar ciągły temperatury z dokładnością 0,1stC;
  2. Włączanie i wyłączanie urządzenia grzewczego lub zespołu urządzeń (1200W) w zależności od ustalonego zakresu temperatur i aktualnego pomiaru;
  3. Ustalany zakres temperatur i zapamiętany w nie ulotnej pamięci mikroprocesora;
  4. Ustalany poziom Talm po przekroczeniu którego sterownik generuje dźwiękowy sygnał alarmowy;
  5. Korektę termometru od 0.0 do +/-0.5 – stała wartość dodawana lub odejmowana od pomiaru w celu kalibracji np. z termometrem laboratoryjnym;
  6. Wyświetlanie stanu pracy urządzenia grzewczego na ekranie [G], [-], [*], oraz pozostałych parametrów
  7. Możliwość bezwarunkowego wyłączenia urządzenia grzewczego [*] oraz ponownego włączenia;
  8. Samoczynne wygaszanie podświetlenia ekranu LCD, możliwość ustawienia minimalnego poziomu do którego będzie wygaszane podświetlenie;
  9. Nie ulotna (pamięta nawet po wyłączeniu zasilania przez 25 lat) pamięć wszystkich ustawionych parametrów;
  10. Każdorazowe przyciśnięcie któregokolwiek klawisza wywołuje sygnał dźwiękowy "beep".

 

 

Obsługa  

 

            Ustawianie parametrów

Aby ustalić parametry pracy należy nacisnąć przycisk OK tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”. Następnie po zwolnieniu przycisku OK zaczyna nam migać pierwsze pole w którym ustalamy korektę temperatury standardowo jest na 0.0 możliwe ustawienia +0.1, +0.2, +0.3, 0.4, +0.5 stC oraz  -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5. Zmian dokonujemy poprzez kolejne naciśnięcia przycisku OK.

 

   

Aby przejść do następnego ustawienia naciskamy ESC, po którym zaczyna migać wartość Talm w st C, jest to wartość która dodana do krańców ustalonego zakresu temperatur limituje nam załączanie dźwiękowego alarmu ostrzegawczego, np.:

Ustalony zakres temperatur <25.0;28.0> Talm=2.5 oznacza że alarm włączy się, gdy temperatura mierzona z różnych względów osiągnie wartość minimum 22.5 st C lub maksimum 30.5 st C

 

 

 

Przejście do kolejnego pola odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ESC. W tym polu jak widać dokonujemy ustawień zakresu temperatury poprzez naciskanie kolejno OK,  kolejność jest analogiczna czyli wartość przed przecinkiem następnie po przecinku. Po ustaleniu całego zakresu kolejne naciśnięcie ESC powoduje zapis danych w pamięci o czym informuje nas napis w górnej linijce „ZAPISANO !”

Wszelkie ustawienia chodzą w pętli czyli kolejne naciskanie OK powoduje cykliczne przewijanie tych samych wartości, w przypadku, gdy nie chcemy zmieniać wartości, która aktualnie miga naciskamy ESC czyli dalej. Po zapamiętaniu parametrów sterownik przechodzi automatycznie do normalnej pracy. Jeżeli chcemy zmienić ustawienia naciskamy ponownie OK tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”.

 

Funkcje dodatkowe

1) Zmiana minimalnego poziomu wygaszania podświetlenia odbywa się poprzez naciśniecie obu przycisków OK i ESC naraz przez około 1 sekundę. Sygnalizowane jest to przygaśnięciem krótkim podświetlenia i ustawieniu poziomu podświetlenia na wartość minimum do którego jest wygaszany. Zmiana poziomu odbywa się poprzez naciśnięcie kolejne OK w pętli. Użytkownik ma możliwości wyboru 10 poziomów z których pierwszy jest 10% a ostatni 100%. Ustawiając 100% urządzenie nie będzie ściemniało podświetlenia LCD!

 

        LCD rozjaśniony                                                                      LCD ściemniony        

 

Aby zapamiętać ustawiony poziom minimalny do którego będzie się ściemniało podświetlenie należy nacisnąć ESC, wtedy sterownik powróci do normalnej pracy.

 

2) Bezwzględne wyłączenie urządzenia grzewczego następuje poprzez naciśnięcie ESC tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”. Po zwolnieniu ESC zauważamy że sterownik w polu stanu wyświetla , zamiast – włączone urządzenie grzewcze lub wyłączone urządzenie grzewcze. Ponowne krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie pracy AUTO czyli zależnie od pomiaru włączone lub wyłączone urządzenie grzewcze.

W stanie bezwzględnego wyłączenia urządzenia grzewczego wyłączony jest tryb AUTO i nie zależnie od pomiaru temperatury grzanie pozostanie wyłączone!

Funkcja ta jest bardzo przydatna szczególnie podczas podmiany lub wymiany wody w akwarium gdy nie chcemy, aby podczas braku wody grzałka włączała się, lub w przypadku awarii. Funkcja ta nie jest zapisywana w pamięci w przypadku braku zasilania sterownik przechodzi automatycznie to trybu auto.

 


                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5