Aqua-Level II


AQUA-LEVEL II - automatyczna podmiana wody do akwarium z wykorzystaniem pseudo sumpa wersja przeznaczona do akwarium dekoracyjnego i nie tylko             Aqua-level II - mokroprocesorowy sterownik automatycznej podmiany wody w akwarium - jest następcą pierwszej wersji Aqua-level i bazuje na zasadzie działania tamtego sterownika. Posiada on wszystkie zabezpieczenia oraz rozwiązania niezawodnościowe doskonale działające w wersjii pierwszej. Podobnie jak poprzednik może być wykorzystywany również w innych systemach wymagających procesu przygotowania wstępnego wody np uzdatniania dogrzania itp. Ze względu na tradycyjną metodę podmiany części wody w akwarium wersja druga Aqua-level dedykowana jest do zbiorników dekoracyjnych, roślinnych lub nietypowych.
             Powodem powstania kolejnej wersji stał się wymóg usunięcia części zużytej wody w której mogły skumulować się nadmiary substancji szkodliwych dla ryb. Pierwsza wersja charakteryzowała się procedurą podmiany wody polegającą na dolewaniu świeżej wody bez wstępnego usuwania zużytej wody, a w drugiej wersji procedura ta została zmieniona.
             Jak to zwykle bywa z kolejnymi wersjami są one udoskonalane, wzbogacane o nowe funkcje, a więc różnią się od swoich poprzedników. Do zasadniczych różnic pomiędzy wersją pierwszą a drugą Aqua-level zaliczamy:

       * zmianę w procesie podmiany wody, (w trakcie cyklu zużyta woda jest najpierw usuwana poprzez pompę wylewającą wraz z ewentualnymi kumulacjami substancji szkodliwych, a następnie dopiero dolewana świeża, natomiast w pierwszej wersji tego sterownika następowała wymiana, na zasadzie dolewnia wody uzdatnionej w wyniku czego wylew następował samoczynnie poprzez przelew);

* dodatkowe wyjście 230V sterujące pompą wylewającą;

* dodatkowy czujnik poziomu wody ustalający ilość wylewanej wody;

* możliwość ustawienia 1-72 godzin czasu odstania wody;

* moduł przyłączania czujników poziomu wody, wykonany w obudowie i opisany;

* możliwość wykluczenie jednego tygodnia, funkcja która powoduje wykonanie się programu cyklu co drugi tydzień, (np.: możliwość ustawienia podmiany jednorazowej, raz na 2 tygodnie) ;

* większy wyświetlacz LCD, aby pokazać wszystkie parametry, dodatkowo zegar posiada sekundnik;

* lepszy zasilacz (stabilizowany, impulsowy);

* wzmocnione wyjście sterowania grzałką (możliwośc podłączenia grzałki do 1000W);

* zmiany funkcjonalności klawiszy;

* zmiany funkcjonalności programowej;


Zasada działania sterownika oparta jest o system który przedstawia poniższy rysunek.


SCHEMAT SYSTEMU

Czujniki poziomu wody

Wszystkie czujniki poziomu cieczy muszą mieć logikę NC, co oznacza że są w stanie normalnym zwarte, a rozwierają się dopiero pod wpływem wyporu cieczy. Przykładowy czujnik poziomu cieczy przedstawia poniższy rysunek:


            Czujniki podłączane są do sterownika poprzez moduł czujników poziomu cieczy posiadający listwę do której przykręcamy śrubkami poszczególne końcówki przewodów czujników. Końcówki pojedyńczego czujnika poziomu wody nie mają biegunowości można je dowolnie zamieniać miejscami. Każdy czujnik posiada fabryczne przewody długości około 5-10 cm. Po zainstalowaniu całego systemu należy sobie te kable we własnym zakresie, w zależności od potrzeb - przedłużyć tak aby starczyły do listwy modułu czujników. Moduł jak widać posiada etykietę na której opisane są zgodnie ze schematem poszczególne złącza.


            Wszystkie czujniki montoujemy według schematu przedstawionego na rysuknu wyżej. W zależności od wielkości akwarium i sumpa, czujniki będą znajdować się na odpowiednich wysokościach, (mierząc od dna zbiorników) wyznaczając tym samym pewne poziomy wody. Od poziomów tych zależą wprost proporcje wody znajdującej się poniżej czujnika. Czujnik C2 odpowiada za (poziom) ilość wlanej wody RO, czyli regulując wysokość jego zamocowania regulujemy proporcje wody RO i kranowej tak, aby uzyskać stałe i odpowiednie KH (twardośc węglanową wody). Czujnik C3 wyznacza koniec wlewania wody kranowej, po czym następuje procedura odstania. Poziom czujnika C4 ustala nam ilość wody wylewanej z akwarium tuż przed dolaniem wody uzdatnionej. Czujnik C1 służy do ustalenia końca wylewania wody z sumpa do akwarium, tak więc w momencie, gdy opadnie sterownik rozpoczyna procedurę wylewania (opróżniania) resztek wody z sumpa. Jest ona czasowa i użytkownik sam ustala czas potrzebny na wylanie resztek wody.
Czujnik poziomu C5 w cyklu wogóle nie bierze udziału jest to element zabezpieczenia w przypadku, gdy C3 nie zadziała prawidłowo, a sterownik tego nie wykryje. Wówczas C5 niezależnie od sterownika odcina całkowicie zasilanie 230V WSZYSTKIM elektrozaworom i pompom.

Czujnik bezpieczeństwa C5 jest zdwojony i połączony szeregowo tak, aby zabezpieczyć przelanie się wody w akwarium na skutek np: zatkania się przelewu oraz przelanie wody w sumpie, gdyby taki przypadek wystąpił.
Sposób połączenia szeregowego przedstawia poniższy rysunek:
Opis elementów systemu

             Wielkość sumpa zależna jest od wielkości akwarium i powinna ona być w granicach 0,20-0,30 pojemności akwarium np dla akwarium 500l pojemność sumpa może być od 100l-150l. Oczywście reguły tu nie ma żadnej jednak cykl tygodniowy podmiany znacząco ogranicza nam wielkość sumpa, gdyż za duże podmiany tygodniowe nie są wskazane szczególnie w małych zbiornikach. Warto dodać, że sterownik może dokonywać podmiany wody każdego ustawionego dnia tygodnia czyli w skrajności od codziennej podmiany do jednego razu w tygodniu lub ten sam program z wykluczeniem jednego tygodnia czyli np: jeśli w tym tygodniu realizuje się harmonogram to w następnym może się nie realizować jeśli ustawimy parametr "Częstosc co: 2 tyg.". Jeżeli w menu ustawimy parametr "Częstosc co: 1 tydz." cykle podmiany będą realizowane zgodnie z harmonogramem w każdym tygodniu.
             Wykluczenie tygodnia z realizacji cykli daje nam możliwość ustawienia podmiany wody raz na 2 tygodnie, co przy akwarium dekoracyjnym lub roślinnym pozwoli zredukować koszty związane z energią i wodą. Aby dokonać takiego ustawienia wchodzimy do MENU->CYKLE PODMIANY i naciskamy SET następnie klawiszami "+" lub "-" ustalamy "Częstosc co: 2 tyg." i zatwierdzamy klawiszem SET. W kolejnym kroku ustawiamy start cyklu na dowolną godzinę, a następnie wybieramy tylko jedeń dzień tygodnia. W ten sposób nasz program wystartuje o ustalonej godzinie zadanego dnia tygodnia z częstością co 2 tydzień czli co 14 dni.
             W przypadku podmiany częstej np: codziennej, należy pamiętać o ustawieniu czasu odstania oraz dobraniu czasów wlewania i wylewania w sposób umożliwiający kompletne wykonanie się cyklu. Chodzi o to żeby czas cyklu nie zazębił się o rozpoczęcie następnego cyklu.

            Wlewanie wody powinno odbywać się cieńkimi rurkami z małym ciśnieniem, tuż przy dnie sumpa, żeby nie powodować nadmiernego szumu pryskania, fal itp. Wolne wlewane wody do sumpa ma jeszcze jedną zaletę, w zimie gdy woda ma dużą różnicę temperatur zapobiega to skraplaniu się wilgoci na ściankach sumpa oraz powoduje jednostajne nagrzewanie wody od otoczenia.
            Pompa dolewająca PD musi wyciągać wodę prawie do zera nie może zostawiać więcej jak 1mm wodny na dnie. W innym przypadku stojąca w sumpie woda może bez natleniania ulegać gniciu.
             Odpowiednie proporcje wody RO i KR ustalamy wysokością montażu czujników poziomu cieczy. Możemy to wykonać na wiele sposobów w zależności od rodzaju i sposobu montażu czyjników które zastosujemy w naszym rozwiązaniu. Jednym z pomysłów jest budowa suchego komina w którym umieszczamy czujniki i przewody, innym jest montaż czujników na listwie plexi. Należy jednak pamiętać że nie powinno się moczyć bezpośrednio w wodzie przewodów od czujników gdyż w krótkim czasie może to spowodować uszkodzenie izolacji i błędne wskazania.
W przypadku gdy odcinek przewodu musi być zanurzony należy stosować skuteczne odizolowanie przewodów od kontaktu z wodą.
             Grzałka może mieć moc zależną od od potrzeb nie przekraczającą dopuszczalnej mocy maksymalnej 1000W, może być bez termostatu lub z termostatem. Jeśli grzałka jest z termostatem to ustawiamy termostat na temperaturę o 3-5 stopni wyższą niż spodziewana temperatura wody grzanej. Stosowanie grzałek większej mocy pozwala nagrzewać wodę w sumpie szybciej co przekłada się wprost na mniejsze koszty zużycia energi.

             Odpływ przelewu w akwarium musi być na wysokości gwarantującej poprawny poziom wody w akwarium, ale poniżej poziomu zadziałania czujnika C5 jak pokazano na schemacie powyżej. Maksymalny poziom wody w akwarium wyznacza czujnik C5, który powoduje całkowite odcięcie zasilania elektrozaworów i pomp. Odpływ przelewu sumpa ma być również poniżej poziomu zadziałania czujnika C5, którego zadziałanie jest to ostatecznością, gdyby z różnych powodów czujnik C3 zablokował się lub nie zadziałał prawidłowo, a sterownik tego nie wykrył, wtedy nastąpi przelew do kanalizacji, jest to ewentualność która nie powinna nigdy się zdarzyć i stanowi element podwyższenia poziomu bezpieczeństwa systemu. Dlatego też maksymalny poziom wody SUMPA wyznacza właśnie ten odpływ który powinien mieć średnicę gwarantująca odprowadzenie nadmiaru wody. Do odpływu kanalizacji należy przewidzieć również wyjście wody "brudnej" z filtra RO oraz wody wylewanej z akwarium za pomocą pompy wylewającej. Natomiast na wejście wody z kranu można zastosować prefiltr zatrzymujący wszelkie nieczystości stałe którymi kran zasila nasz SUMP.
Przed każdym z elektrozaworów można dać zawór ręczny w celu regulacji ilości przepływu wody podawanej na filtr RO i na prefiltr oraz jako zawory bezpieczeństwa w razie uszkodzenia rury lub mocowania.

             Pompy perystaltczne służą do odmierzania dawek dwóch różnych substancji np nawozów, uzdatniaczy do wody itp, wykonują proces odmierzania jedna po drugiej bez przerwy dlatego wlewane po sobie preparaty muszą być obojętnie chemicznie względem siebie (można je bezpośregnio mieszać). Każda pompa perystaltyczna ma określoną swoją wydajność np 1,8 litra na 1 godzinę (1.8l/h), co oznacza że pracując ciągle w czasie jednej godziny przetoczy 1,8l = 1800ml (mililitrów). Znając wydajność pompy możemy wyliczyć ile ml pompa przetoczy w ciągu jednej sekundy 1800ml/3600s = 0,5ml/s. W takiej sytuacji jeśli chcemy podać 10ml nawozu załączamy pompę na 20 sek.

Wzór na wyliczenie czasu załączenia pompy w sekundach:

                        T= In(Wp/3600) [s]

Wp - wydajność pompy [ml/h],
In - ilość nawozu jaką chcemy podać [ml],
T - czas załączenia pompy w sekundach

             Sterownik posiada 8 niezależnych wyjść 230V: G grzanie, RO - elektrozawór wody osmatycznej, KR - elektrozawór wody z kranu, M - pompę mieszającą, D - pompę dolewającą, 1- pompę perystaltyczną nr1, 2 - pompę perystaltyczną nr2, W - pompę wylewającą wodę z akwarium. Wszelkie etykiety podświetlone na różowo na schemacie systemu są to opisy wyjść sterownika do których należy podłączyć dane urządzenie.
            Z tyłu na obudowie znajduje się wspólne gniazdo do podłączenia dwóch niezależnych czujników temperatury do pomiaru temperatury w sumpie oraz akwarium. Czujniki wykonane na kablu około 2m każdy zalane żywicą epoksydową Epidian 624 z atestem spożywczym w rurce nierdzewnej, ważne przy montażu jest to, aby sam czujnik był w wodzie i aby nie moczyć przewodu co może spowodować twardnięcie izolacji i uszkodzenie. Montaż czujników można przeprowadzić na wiele sposobów np: wywiercić otwór 8-8.5mm (rurka ma średnicę 8mm) i w ten sposób zamontować czujnik w sumpie, natomiast w akwarium możemy wykonać np. półkę z plexi w której wywiercimy otwór aby umieścić czujnik.Ukompletowanie urządzenia

1. Sterownik wraz z gniazdami wszystkich wyjść
2. Przewód zasilający 10A/230v
3. Czujniki temperatury 2 szt na jednym wtyku dł. kabla ok. 2m
4. Moduł czujników poziomu cieczy
5. Przewód łączący moduł poziomu cieczy ze sterownikiem ok. 2m
6. Czujniki poziomu cieczy 6 sztuk


gniazda na kabel opcjonalnie mogą być płaskie (wtyczka płaska bez uziemienia) lub okrągłe (wtyczka okrągła z uziemieniem, tak jak na poniższym zdjęciu)
Opis realizowanych funkcji

             Poniżej szczegółowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawień oraz możliwości sterownika:

       * pomiar temperatury z dwóch niezależnych czujników w czasie rzeczywistym z dokładnością do 0.1°C;

* realizacja zadanych cykli w harmonogramie tygodnia w trybie automatycznym;

* możliwość dodatkowego ręcznego załączenia cyklu automatycznej podmiany wody;

* zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym, brak prądu nie powoduje zmiany czasu;

* zachowanie wszystkich parametrów ustawianych przez użytkownika w nieulotnej pamięci, brak prądu nie powoduje      zmiany wartości;

* ustawienie cykli w harmonogramie tygodnia godzina minuta dzień tygodnia;

* możliwość wykluczenia z realizacji jednego tygodnia - realizacja harmonogramu załączania cykli co drugi tydzień;

* możliwość ustawienia podmiany jeden raz na 14 dni (2 tygodnie) w trybie automatycznym ;

* ustawienie opóźnienia odstania wody od 1 do 72 godzin;

* usawienie czasu pracy w sekundach każdej pompki perystaltycznej czyli ilości podawanego nawozu 0 do 255 sek;

* ustawienie ilości stopni dogrzewania wody ponad poziom temperatury w akwarium 0 -5 st;

* porównywanie temperatury sumpa i akwa oraz dogrzewanie;

* ustawienie czasu wylewania potrzebnego do całkowitego opróżnienia sumpa od 0 do 30 min krok co 1 min;

* ustawienie aktualnego czasu;

* funkcja pokazuj nastawy ustawionych parametrów;

* przywracanie ustawień fabrycznych;

* automatyczny powrót do realizacji rozpoczętego a nie zakończonego cyklu podmiany wody - tryb awaryjny;

* automatyczny restart po trybie awaryjnym i po pomyślnym wykonaniu cyklu;

* wyświetlanie czasu pozostałego do zakończenia danej procedury czasowej;

* możliwość przyśpieszenia procedur odmierzania czasu w trakcie wykonywania cyklu poprzez pominięcie pozostałego      okresu w tym celu należy nacisnąć ESC;

* możliwość szybkiego ręcznego włączenia i wyłączania dowolnego wyjścia, ręczna podmiana wody z możliwością      dowolnego ustawienia przez użytkownika;

* ręczne dozowanie nawozów z timerem sekundowym;

* możliwość ustawienia minimalnego poziomu podświetlenia LCD do którego sterownik będzie wygaszał ekran w      przypadku braku aktywności klawiszy. Ustawiając poziom podświetlenia należy pamiętać że jest to wartośc do której      wyświetlacz będzie ściemniany, w skrajnym położeniach może być 0 - wyłączenie całkowite lub poziom maksymalny      czyli brak ściemniania;

* podwójne funkcje klawiszy:

               - "ESC" - wyjście, rezygnacja,
               - "SET" - wejście do menu, zatwierdzenie,
               - "+" - zwiększenie wartości, przewijanie menu, poza menu przytrzymanie tego przycisku powoduje
                  wejście do trybu ręcznego włączania i wyłączania poszczególnych wyjść – zatwierdzenie ESC,
               - "-" zmniejszenie wartości, przewijanie menu, poza menu przytrzymanie tego przycisku powoduje włączenie                   lub wyłączenie sygnału dźwiękowego
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i SET powoduje restart programowy urządzenia,
                  to ustawienie w celach bezpieczeństwa nie jest zapamiętywane na stałe tak więc po zaniku napięcia lub                   restarcie automatycznie sygnalizacja jest ponownie włączona;
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „-” powoduje wejście do trybu regulacji podświetlenia LCD.

* automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po około 25 sek - z menu głównego;

* wyswietlanie wszystkich niezbędnych dla użytkownika informacji o stanach poszczególnych elementów bezpośrednio      na LCD;

* podwyższone niezawodności poprzez zastosowanie układu kontroli pracy sterownika zgodnego z FTS (Fault Tolerant      System);

* czytelne logiczne menu dedykowane do szybkiego ustawiania.
Opis ekranu podstawowego
             Podczas normalnej pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD wyświetlane są wszystkie niezbędne parametry pracy.
Idąc od lewej strony od góry mamy pokazane kolejno: temperaturę wody w akwarium następnie piktogram symbolizuje obecność napięcia 230V które zasila wszystkie wyjścia, w tym samym miejscu może pojawić się piktogram , który symbolizuje odcięcie napięcia zasilania i pomimo wysterowania wyjść przez sterownik nie będą one działały. Jeżeli zadziałał układ nadzoru pracy procesora głównego na skutek błędów czujników lub zakłóceń, a procesor główny powrócił do normalnej pracy Odłączeniu zasilania od wyjść towarzyszył będzie alarm dźwiękowy chyba że jest on wyłączony przez użytkownika poprzez naciśnięcie klawisza "-". W przypadku gdyby zaistaniała nieprawidłowa praca procesora głównego np zawieszenie, alarm nie będzie generowany ale napięcie oczywiście bezwzględnie zostanie odcięte poprzez układ nadzoru. Łatwym testem sprawdzającym jest uniesienie do góry któregokolwiek czujnika C5, na skutek tego sterownk generuje sygnał dźwiękowy i pokazuje piktogram odcięcia napięcia zsilania wyjść. Po opuszczeniu w dół tego czujnika sterownik wraca do normalnej pracy.


włączone wspólne zasilanie wyjść


wyłączone wspólne zasilanie wyjść             Kolejne piktogramy oraz symbolizują tryb pracy tygodniowej jedna kropka u góry oznacza wykonywanie się cykli każdego tygodnia, a dwie kropki u góry oznaczają wykonywanie się cykli co 2 tygodnie czyli z wykluczeniem jednego.
Tak to wygląda na wyświetlaczu:

tryb wykonywania co 1 tydzień


tryb wykonywania co 2 tygodnie             Ostatni piktogram w postaci dużej kropki na środku obrazuje stan włączenia alarmów dźwiękowych, natomiast gdy alarmy są włączone w miejscu tym nie jest wyświetlany żaden piktogram.
Poniższy ekran obrazuje właśnie taką sytuację gdy alarmy są ręcznie wyłączone:
a kolejny ekran przedstawia sytuację po naciśnięciu klwisza "-" - czyli po włączeniu alarmów lub po restarcie (po każdym restarcie urządzenia alarmy są automatycznie włączane!!!)
Następna informacja na LCD dotyczy czasu rzeczywistego składa się ona z nazwy dnia tygodnia w 3 literowym skrócie np: "pon" - poniedziałek, "wto" - wtorek itd., oraz aktualnej godziny, minuty i sekund.
             W dolnej linijce od lewej mamy pokazaną: temperaturę wody w sumpie, a następnie piktogramy stanu poszczególnych czujników poziomu wody  , przy czym strzałka w dół oznacza że czujnik jest w dolnym połorzeniu co świadczy o braku cieczy na jego poziomie i analogicznie w górę. Kolejne wykreskowane pola w nawiasach kwadratowych oznaczają stany poszczególnych wyjść w trybie auto i odpowiadają wyłączeniu wyjść. Literka w miejscu pauzy oznacza wączenie w trybie auto. Znak "x" oznacza ręczne wyłączenie, a strzałka w górę oznacza ręczne włączenie danego kanału. W polach tych możemy dokonać zmian ręcznie włączając lub wyłączając poszczególne wyjścia urządzenia.

             Podczas gdy w menu dokonaliśmy ustawień wykonywania cykli podmiany w automacie z pominięciem jednego tygodnia, na LCD mamy informację o tym fakcie w postaci piktogramu dwóch kropek, jednak nie wiemy w którym tygodniu aktualnie znajduje się sterownik czy w bieżącym tygodniu cykl wykona się czy nie?. Skąd będziemy o tym wiedzieć?
Rozwiązanie problemu przedstwia poniższy ekran:
             W tygodniu w którym nie wykona się cykl zamiast nawiasów kwadratowych obejmujących stany wyjść pojawiają się znaki (większości i mniejszości) obrazujące wykluczenie włączania wyjść w automacie. W takim przypadku mamy pewność że w danym tygodniu cykl podmiany wody na pewno nie będzie wykonywany.

            Poniższy ekran orazuje stan jak wyżej z tą różnicą że nawiasy kwadratowe obejmujące stany wyjść symbolizują że w bieżącym tygodniu cykl podmiany wody wykona się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wykonanie harmonogramu cyklu podmiany wody w każdym tygodniu (cotygodniowo) jak pisałem wcześniej obrazuje pojedyńcza kropka oraz nawiazy kwadratowe obejmujące stany wyjść na LCD.Budowa MENU oraz możliwości ustawień


            Aby wejść do menu naciskamy SET, a następnie klawiszami +/- wybierany jedno z podmenu w którym mamy możliwość ustawień zgodnie z jego opisem.

1. " RECZNE WL. CYKLI " - Jest to przydatna funkcja za pomocą której możemy DODATKOWO załączyć cykl automatyczej podmiany wody - ręcznie dodatkowo poza harmonogramem tak należy to rozumieć. Nie oznacza to jednak ręcznego sterowania tylko ręczną inicjalizację cyklu, którego nie będzie można przerwać i będzie musiał się wykonać do końca. Dlatego też należy się dobrze zastanowić przed uruchomieniem tej funckji, gdyż nawet wyłączenie zasilania nie spowoduje przerwania cyklu i po ponownym uruchomieniu cykl dokończy się w trybie awaryjnym.

Gwoli wyjaśnienia - tryb ręcznej podmiany wody polega na kolejnym ręcznym załączaniu poszczególnych wyjść w kolejności i czasie ustalonym przez użytkownika. Przy czym pomocnym narzędziem do precyzyjnego dozowania podczas dawkownia nawozów jest podmenu piąte " RECZNY TIMER PP ", który opiszę póżnej.

             Naciskając klawisz "+" ale nie będąc w menu głównym wchodzimy do trybu ręcznego ustawień poszczególnych kanałów - wartości zmieniamy za pomocą klawisza SET (cyklicznie kilka razy; literka oznacza tryb AUTO strzałka w górę tryb ręcznego włączenia, a X tryb ręcznego wyłączenia, danego kanału), jeśli nie chcemy zmieniać danej wartości naciskamy +/-, co powoduje przejście do następnej pozycji i pozostawienie danego kanału w trybie auto domyślnie wyłączony, w celu zatwierdzenią ustawień naciskamy ESC. Wyłączenie ręczne danego kanału skutkuje nie wykonywaniem się czynności realizowanych przez ten kanał krótko mówiąc dany kanał nie zostanie załączony pomimo realizacji procedury w programie.

3. " CYKLE PODMIANY " - W tym podmenu ustawiamy harmonogram realizacji cykli automatycznej podmiany wody.
Po wybraniu tego podmenu i naciśnięciu klawisza SET sterownik proponuje wybór trybu pracy cotygodniowej "Czestosc co: 1 tydz." lub tryb wykluczenia jednego tygodnia "Czestosc co: 2 tyg. ". Po wybraniu właściwego dla nas trybu w kolejnym kroku mamy możliwość ustawienia godziny i mnuty rozpoczęcia cyklu, a następnie ustawienia dni tygodnia w których cykl będzie realizowany. Kolejne litery oznaczają pierwszą literę nazwy dnia tygodnia od poniedziałku do niedzieli -> P W S C P S N
Proszę pamiętać o tym, że jeśli ustawiamy cykl podmiany wody częściej niż raz w tygodniu należy uwzględnić wszystkie poszczególne czasy tak, aby całkowity czas wykonania jednego cyklu nie nakładał się na początek wykonania następnego.

3. " CZAS ODSTANIA " - Jak sama nazwa wskazuje po wybraniu tego podmenu i naciśnięciu SET będziemy mieli możliwość ustawienia czasu wymaganego do odstania wody w procesie uzdatniania. Czas ten ustawiany jest w godzinach w zakresie od 1 godzniny do 72 godzin. Podczas wykonywania cyklu pozostały czas jest wyświwetlany na ekranie dzięki czemu wiemy ile pozostało do realizacji następnego kroku cyklu.

4. " TEMP DOGRZEWANIA " - Po wybraniu tego podmenu i zatwierdzeniu klawiszem SET mamy możliwość ustawienia temperatury dogrzewania (0-5stC). Jest to wartość temperatury o którą sterownik dogrzeje wodę w supmie powyżej poziomu temperatury w akwarium. Czyli np: jeśli w akwarium będziemy mieli 25 stC, ustawienia TEMP DOGRZEWANIA np: 2 stC to sterownik ogrzeje wodę w sumpie do 27 stC. W przypadku gdy ten parametr pozostawimy z wartością zerową sterownik ogrzeje wodę w sumpie do takiej samej temperatury jak woda w akwarium.

5. " RECZNY TIMER PP " - W tym podmenu mamy możliwość sterowania czasowego popmami perystaltycznymi.
W zależnośći od tego którą pompą chcemy sterować naciskamy klawisze "+/-", po czym pojawia nam się timer sekundowy odliczający sekundy. Mając ustaloną dawkę nawozów i wyliczony czas pracy pompy puszczamy przycisk "+/-" po odliczeniu przez timer wymaganego czasu. W ten sposób dość precyzyjnie ręcznie możemy podać dowolną dawkę nawozu lub innego płynnego środka uzdatniającego. Naciśnięciu klawiszy "+/-" towarzyszy charakterystyczny dźwięk wydawany przez sterownik symbolizujący pracę silnika danej pompki.

6. " CZAS PRACY PP1 " - W tym podmenu ustawiamy ilość sekund pracy (dawka) pompki perystaltycznej nr1, która zostanie załączona w odpowiednim momencie cyklu co spowoduje podanie wymaganej ilości nawozu lub środka uzdatniającego do przygotowywanej wody. Zakres ustaw od 0-255. sekund.

7. " CZAS PRACY PP2 " - Podobnie jak w poprzednim podmenu ustawiamy ilość sekund pracy (dawka) pompki perystaltycznej nr2, która zostanie załączona w odpowiednim momencie cyklu co spowoduje podanie wymaganej ilości nawozu lub środka uzdatniającego do przygotowywanej wody. Zakres ustaw od 0-255.

8. " CZAS OPROZNIANIA " - Po wybraniu tego podmenu i zatwierdzeniu klawiszem SET ustalamy czas potrzebny do całkowitego opróżnienia sumpa, ponieważ poziom czujnika C1 może nie odpowiadać całkowitemu wypompowaniu wody z sumpa. W przypadku pozostawienia zbyt dużej ilości wody w sumpie po podmianie może następować proces gnicia wody i przy następnej podmianie sporo zanieczyszczeń mogłoby się wymieszać ze świeżo wlewaną i uzdatnianą wodą. Dlatego ważnym jest aby woda z sumpa wypompowywana była niemal do zera, a pozostawiana resztka miała szansę odparować. Zakres ustawienia 0-30 minut z krokiem co jedną minutę.

9. " USTAWIENIA " - To podmenu jest podzielone na trzy kolejne podmenu. Pierwsze to funkcja "Pokazuj nastawy", która umożliwia szybkie podejrzenie tego co zostało ustawione. Kolejna funkcja to "Ustawy fabryczne", która pozwala nam przywrócić ustawienia fabryczne w pamięci sterownika, wiąże się to oczywiście z wykasowaniem bezpowrotnym ustawień które znajdują się w pamięci sterownika. Trzecią opcję jest "Zegar", czyli możliwość ustawienia aktualnego czasu.

10. " INFO " - Ostatnie podmenu to informacja o wersji oprogramowani znajdującego się w urządzeniu oraz informacja o autorzeCykl automatycznej podmiany wody


             W tym miejscu, gdy już wiemy wszystko o działaniu sterownika postanowiłem opisać automat realizujący cykl automatycznej podmiany wody. Wiedza o tym jak działa ten automat daje użytkownikowi możliwość zadecydowania czy w systemie który posiada lub zamierza zbudować sterownik będzie prawidłowo realizował jego zamierzenia czy też nie.
Zainicjowany automatycznie lub ręcznie cykl, rozpoczyna się od stanu gdy sump jest pusty czyli wszystkie czujniki w sumpie znajdują się w dolnej pozycji pracy, a jedynie czujni C4 w akwarium pozostaje w górnym położeniu sygnalizując "pełne" akwarium.
Pierwszym krokiem cyklu jest wlewanie do sumpa wody RO. Czas wlewania zależy od ciśnienia wody w sieci oraz wydajnośc filtra RO - może on być dowolnie różny gdyż sterownik oczekuje na sygnał z czujnika C2, który to informuje o osiągnięciu odpowiedniego poziomu, po czym sterownik przechodzi do kroku następnego wlewanie wody z kranu. Podobnie jak wcześniej procedura wlewania wody kranowej nie jest ograniczona czasowo, a jedynie osiągnięciem poziomu zadziałania czujnika C3. Po osiądnięciu poziomu C3 sterownik odbiera sygnał z C3 informujący o zakończeniu procesu napełniania. Sterownik automatycznie przechodzi do kolejnego kroku - odstanie wody. Proces odstania zależy tylko i wyłaczącznie od czasu osdtania ustawionego przez użytkownika. Jest on odliczany do tyłu zgodnie z rzeczywistym czasem zegarowym, a wartość pozostała wyświetlana jest na ekranie. Procedurę odstania można skrócić lub pominąć poprzez dłuższe naciśnięcie ESC. Wtedy sterownik pozostały czas pokazywany na wyświetlaczu kasuje i przechodzi do następnego kroku. Przykład: jeżeli okaże się że po 10 godzinach odstania nie chcemy czekać jeszcze 2 godzin pozostałych do 12 godzin, które użytkownik ustawił wcześniej możemy nacisnąć ESC przyśpieszając zakończenie cyklu.
             Po zakończeniu procesu odstania wody sterownik załącza pompę mieszającą wodę, a po około sekundzie grzałkę i następuje podgrzanie wody w sumpie do poziomu temperaturowego wody w akwarium lub dogrzanie do poziomu wyższego o ilość stopni ustawionych w parametrze menu "TEMP DOGRZEWANIA". Podczas tej czynności sterownik nieustannie mierzy temperaturę w obu zbiornikach i poruwnuje ją aby podjąć decyzję o ewentualnym końcu podgrzewania.
            Gdy temperatura w sumpie osiągnie wymagany poziom sterownik przechodzi do kolejnego kroku, którym jest podawanie nawozów lub płynów uzdatniających za pomocą pompy perystaltycznej nr1, a potem pompy nr2, załączając je zgodnie z ustawieniami na żądaną ilość sekund. Po podaniu nawozów następuje ponowne mieszanie wody przez 60 sekund (użytkownik nie ma możliwości modyfikacji tego czasu).
             Następnie po upływie 60 sekund załączana jest pompa wylewająca wodę zużytą z akwarium. Ilość wylewanej wody regulujemy w zależności od potrzeb dolnym poziomem czujnika C4. Sterownik po otrzymaniu sygnału od czujnika C4 o wypompowaniu wody z akwarium, przystępuje do dolewania uzdatnionej wody z sumpa. Proces ten trwa do osiągnięcia dolnego poziomu C1, który informuje sterownik o tym że nie ma już wody w sumpie. Jednakże sterownik nie kończy pracy pompy dolewającej gdyż przystępuje do opróżniania pozostałości wody tak aby wypompować możliwie maksymalnie dużo wody z supma. Czas opróżniania ustawiany jest przez użytkownika w zakresie od 0 do 30 minut z krokiem co jedną minutę.
Po upłuwie czasu potrzebnego na całkowite opróżnienie sterownik kończy cykl komunikatem "CYKL ZAKONCZONY!" i resetuje urządzenie, a po ponownym uruchomieniu przechodzi do stanu normalnej pracy - czyli stanu spoczynkowego.

             Należy również wiedzieć, iż w trakcie wykonywania poszczególnych czynności sterownik każdorazowo monitoruje stan poszczególnych czujników poziomu cieczy. Wiedząc o tym w którym momencie który czujnik powinien mieć jaką pozycję sterownik natychmiast włapuje stany zabronione spowodowane np. uszkodzeniem czujnika lub innymi czynnikami i wyświetla komunikat który czujnik spowodował błąd w procedurze. w ten sposób nieustannie monitorowana jest sprawnośc poszczególnych czujników poziomu cieczy oraz obwodów którymi są one podłaczone do sterownika.
Uwagi końcowe


             Isnieje możliwość dostosowania wartości ustaw (wartości domyślnych) zakresów regulacji itp - indywidualnie;
Rozpoczęcie cyklu podmiany nie może być zatrzymane i musi się wykonać do końca, wyłączene zasilania w trakcie wykonywania cyklu, spowoduje że po ponownym włączeniu zasilania automatycznie powróci do realizacji danej podprocedury w cyklu ale w trybie awaryjnym po którym sam się zrestartuje.
W celu podwyższenia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przypadku awarii polegającej na zawieszeniu się procesora głownego co zdarza się bardzo ale to bardzo sporadycznie i raczej wynika z uszkodzeninia fizycznego (np rezonator kwarcowy - niestety chińskie części mogą się psuć), dokonałem zabiegu kontroli pracy mikroprocesora głownego poprzez mikroprocesorek pomocniczy który wykonuje tylko i wyłącznie czynności kontroli pracy i w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości pracy automatycznie i bezwzględnie wyłącza zasilanie wyjść, w takiej sytuacji sterownik czyli procesor główny może sterować co chce, ale brak zasilania powoduje, że żadne urządzenie wyjściowe nie będzie działać! Należy dodać że mikroprocesor sprawujący kontrole nie posiada rezonatora kwarcowego więc jego uszkodzenie lub zawieszenie graniczy z cudem. Przewidywany MTBF całego układu wynosi 100 000 oznacza to ponad 10 lat nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy zakładając że układ jest ciągle zasilany.
Urządzenie zasilane jest 230V 50Hz, moc pobierana przez sam sterownik to około 3-5W. Maksymalna sumaryczna moc urządzeń nie więcej niż 1800W. Każde z wyjść ma dopuszczalne obciążenie do 200 W – wyjątek stanowi grzałka do 1000W, ale może być mniejsza dopasowana do sumpa.


Co to jest pompa perystaltyczna ? (pompa wolno dozująca płyny) - WikiU W A G A !

W przypadku braku stosowania przelwów w akwarium i w sumpie autor i wykonawca sterownika nie ponosi odpowiedzialności za powstałe na skutek zalania szkody! Użytkując system bez przelewu ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5