Skalar DIY


Mikroprocesorowy sterownik akwariowy SKALAR
            

SKALAR - jest sterownikiem akwariowym posiadającym wiele możliwości. Skalar powstał jako projekt otwarty typu DIY (di it yourself) czyli do samodzielnego wykonania. Twórcą projektu jest Loccutus, który opracował schematy płytkę PCB oraz oprogramowanie mikroprocesora, szczegóły tu: LINKSKALAR - nie posiada funkcji timera sekundowego ale jest na to rada sprawdź TIMER 1sSkalar posiada następujące funkcje:

SKALAR jest sterownikiem akwariowym zarządzającym urządzeniami stanowiącymi wyposażenie akwarium. SKALAR może czuwać równie dobrze nad małymi jak i ogromnymi akwariami. 

SKALAR posiada następujące funkcje:

 • 24 godzinny zegar z podtrzymaniem bateryjnym

 • kontrola i utrzymanie temperatury wody z dokładnością do 0.1°C, ustawiana osobno dla dnia i nocy.

 • możliwość ręcznej korekty wskazań czujnika temperatury.

 • kontrola nad czasem działania głównego oświetlenia zbiornika - domyślnie 2 grupy lamp (świetlówki lub HQI) - możliwość ustawienia 4 grup z wykorzystaniem wyjść timerów.

 • możliwość wymuszonego, ręcznego załączenia dowolnej grupy świetlnej o dowolnej porze dnia i nocy.

 • kontrola oświetlenia nocnego (zmierzchowego) z funkcją świtu (płynnego rozjaśniania i wygaszania)

 • 2 dodatkowe programowalne wyjścia dowolnego przeznaczenia dla urządzeń które mają pracować przez zdefiniowany czas w cyklu dobowym np. napowietrzacz

 • pomiar pH z rozdzielczością 0.01 dpH w przedziale 4 - 9 pH

 • kontrola zaworu wysokociśnieniowej butli CO2 na podstawie pomiaru pH

 • automatyczny proces kalibracji sondy pomiarowej pH w buforach 4/7 lub 7/9

 • funkcja ochrony lamp HQI przed uruchamianiem na gorąco

 • kontrola wentylatorów pokrywy w funkcji temperatury wody (zapobieganie skraplaniu się wody na pokrywie)

 • możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania systemowego przez użytkownika, przy pomocy kabla PC-Skalar(RS232) za pomocą funkcji Bootloader

 • możliwość współpracy z komputerem PC - programowanie wszelkich nastaw i funkcji sterownika przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla MS Windows

SKALAR komunikuje się z użytkownikiem przy pomocy czytelnego tekstowego wyświetlacza LCD. Stan urządzenia widoczny jest z daleka dzięki kontrolkom LED. Całe urządzenie obsługuje się przy pomocy 4 przyciskowej klawiatury, lub z komputera PC

 

 

Dodatkowa funkcja jaką sam opracowałem, której nie posiadały inne skalary jest funkcja ściemniania podświetlenia wyświetlacza LCD.

Działa ona nie zależnie od pracy samego sterownika i nie wprowadza żadnych zmian w sposobie działania sterownika, służy do tego aby po około 30 sekundach automatycznie ściemnić podświetlenie wyświetlacza LCD ale nie całkowicie tylko do pewnego poziomu który możemy sobie ustawić!.

Ustawienie poziomu odbywa się poprzez naciśnięcie jednocześnie strzałek w górę i w dół po czym podświetlenie przygasa a następnie zaświeca się z jasnością odpowiadającą aktualnie ustawionemu poziomowi. Aby zmienić jasność wciskamy strzałkę w gorę lub strzałkę w dół rozjaśniając lub ściemniając do żądanego poziomu, pamiętając że jest to poziom do którego urządzenie się ściemni po 30 sek czyli w stanie spoczynku. Aby zapamiętać poziom należy nacisnąć ESC i to wszystko od tej pory skalar będzie się ściemniał do ustawionego poziomu po każdorazowym naciśnięciu dowolnego klawisza.

Po wyłączeniu i włączeniu zasilania urządzenie nie pamięta poziomu! Ściemnia do standardowo ustawionego około 20%

 

 

poniżej przedstawiam parę zdjęć rożnych moich wykonań Skalara:

STEROWNIKI BEZ PANELA 

 

WERSJE Z PANELEM

  

 

WERSJA OSTATNIA

 


                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5