SUPER HOOCH


Sterownik do destylatora SD-2 - mikroprocesorowy układ sterowania procesem destylacji (3500W MAX!)


             Sterownik SD-2 pełni rolę zintegrowanego urządzenia wielofunkcyjnego sterującego procesem destylacji. Pełni funkcję grupowego regulatora mocy zapewniającego wysoką dokładność regulacji i brak zakłóceń, podwójnego termometru o rozdzielczości 0.01C oraz sterowanie elektrozaworem 12V w zależności od temperatury wybranej sondy. Urządzenie jest podstawą do zbudowania systemu E-ARC w destylatorze.

Zalety:
           - Prosta obsługa i intuicyjne menu
           - Funkcja rozgrzania wsadu i przejście w tryb automatycznej stabilizacji
           - Funkcja rozgrzania wsadu w zbiornika i automatyczne utrzymania zadanej temperatury
           - Funkcja wyłączenia grzania po przekroczeniu zadanej temperatury
           - Możliwość ręcznego załączenia lub wyłączenia elektrozaworu oraz tryb automatyczny
           - Dwupunktowa kalibracja każdej sondy osobno
           - Solidne wykonanie
           - Grube przewody zasilające fabrycznie zakończonymi gniazdem i wtyczką
           - Czytelny wyświetlacz prezentujący aktualną moc, temperaturę sond i stan elektrozaworu
           - Możliwość pokazania mocy regulowanej (wartość przybliżona nie uwzględniająca spadków napięcia)
           - Pomiar i możliwość sprawdzenia temperatury wewnętrznej urządzenia

Dane techniczne
           - Rozdzielczość mierzonej temperatury 0.01C !!!
           - Zakres mierzonej temperatury 20-120C
           - Dwie sondy temperatury na przewodach o długości 2m w zestawie
           - Rozdzielczość regulacji mocy: 1%
           - Zakres regulacji mocy: 0-100%
           - Maksymalna regulowana wartość mocy : 3,5KW (maksymalne obciążenie 16A)
           - Chłodzenie: oparte o dedykowany radiator oraz wentylator automatycznie załączany na podstawie pomiaru temp                wewnętrznej
           - Obsługa elektrozaworu zaworu 12V NO i NZ
           - Minimalna histereza elektrozaworu: 0.00C
           - Zabezpieczenie termiczne: TAK
           - Zabezpieczenie nad prądowe: TAK
Zapraszam również do lektury szczegółow zawartych w instrukcji ...
STARA WERSJA

TERMOREGULATOR do destylatora - moikroprocesorowy termostat do grzałki


            Wiele osób będących w potrzebie - gdyż człowiek nie wielbłąd pić musi - pytało czy da się zrobić coś na wzór termostatu grzałki 2kW aby utrzymywał w sposób automatyczny temperaturę około 77-87 st C W odpowiedzi na oczekiwania wielu wziąłem się do kolejnego projektu który mam przyjemnośc przedstawić.

 

TERMOREGULATOR do destylatora (termostat grzałki 2,5kW max) – jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym do precyzyjnego sterowania (stabilizacji, utrzymania) temperatury w urządzeniu do odparowywania C2H5OH. Termoregulator można stosować do wszystkich grzałek zarówno bez termostatu jak i z termostatem jednakże nie przekraczających swoją mocą 2500W (o możliwości podłączenia większych mocy pytaj!).

Urządzenia posiada następujące zalety:

1.      prawie laboratoryjny pomiar temperatury co 0,1 st C 

2.      pełna bezobsługowość - automatyka

3.      precyzyjną regulację zakresu

4.      alarmy w wypadku uszkodzeń czujnika temperatury

5.      alarmy w wypadku uszkodzeń czujnika temperatury

6.      czytelny podświetlany LCD na którym widać wszystkie niezbędne patametry ważne dla użytkownika.Opis urządzenia

           

Mikroprocesorowy termoregulator przeznaczony do destylatora wyposażony jest w cyfrowy pomiar temperatury z dokładnością 0,1stC, za pomocą cyfrowego czujnika temperatury będącego w komplecie. Czujnik temperatury podłączany jest do sterownika za pomocą 2 m przewodu. Sam czujnik jest kwaso i wodoodporny – zalany żywicą w rurce ze stali nierdzewnej. Izolacja przewodu nie powinna mieć kontaktu z cieczą, gdyż skraca to jej okres używalności poprzez uszkodzenie izolacji kabla. Podobnie sprawa wygląda z temperaturą pochodzącą od urządzenia, należy tak zamontować przewód by nie dotykał bardzo gorących elementów systemu, gdyż mogą one spowodować stopienie, spalenie lub parcenie izolacji, a w rezultacie uszkodzenie czujnika.

Układ posiada wyjście 500W które jest zabezpieczone bezpiecznikiem. Całość zasilana jest przewodem (10A) na stałe przymocowanym do obudowy, wykonana jest w obudowie całkowicie bezpiecznej w eksploatacji. Do zwiększenia mocy dodatkowo wykonałem moduł wykonawczy, który zwiększa możliwośc podłączenia mocy do 2500W. Termoregulator posiada czytelny wyświetlacz na którym pokazuje wszystkie ustawione parametry oraz aktualny pomiar temperatury. Klawisze OK oraz ESC służą do ustawiania wszelkich parametrów i regulacji.

 

  

Moduł wykonawczy


 

Działanie

           

Termoregulator dokonuje pomiaru temperatury w czasie rzeczywistym, porównując wynik pomiaru z ustalonym zakresem temperatur przechowywanym w pamięci, jeżeli temperatura jest równa lub spada poniżej ustalonej temperatury Tmin  

sterownik załącza urządzenie grzewcze i ogrzewa do momentu, aż temperatura mierzona będzie równa ustalonej temperaturze Tmax wtedy wyłącza urządzenie grzewcze. Cykl powtarza się tworząc tzw. pętlę histerezy temperaturowej.

 

Opis funkcji

            Mikroprocesorowy termoregulator posiada następujące funkcje:

 1. Pomiar ciągły temperatury z dokładnością 0,1stC;
 2. Włączanie i wyłączanie urządzenia grzewczego lub zespołu urządzeń w zależności od ustalonego zakresu temperatur i aktualnego pomiaru - bez modułu sam sterownik max 500W z modułem wykonawczym do 2500W ;
 3. Ustalany zakres temperatur i zapamiętany w nie ulotnej pamięci mikroprocesora;
 4. Ustalany poziom Talm po przekroczeniu którego sterownik generuje dźwiękowy sygnał alarmowy;
 5. Korektę termometru od 0.0 do +/-0.5 – stała wartość dodawana lub odejmowana od pomiaru w celu kalibracji np. z termometrem laboratoryjnym;
 6. Wyświetlanie stanu pracy urządzenia grzewczego na ekranie [G], [-], [*], oraz pozostałych parametrów
 7. Możliwość bezwarunkowego wyłączenia urządzenia grzewczego [*] oraz ponownego włączenia;
 8. Samoczynne wygaszanie podświetlenia ekranu LCD, możliwość ustawienia minimalnego poziomu do którego będzie wygaszane podświetlenie;
 9. Nie ulotna (pamięta nawet po wyłączeniu zasilania przez 25 lat) pamięć wszystkich ustawionych parametrów;
 10. Każdorazowe przyciśnięcie któregokolwiek klawisza wywołuje sygnał dźwiękowy "beep".
 11. Po włączeniu urządzenia sterownik załącza grzanie bo temperatura spoczynkowa jest rowna temperaturze otoczenia, następnie oczekuje na wzrost temperatury do minimum 77,6 st C. Po osiągnięciu tej temperatury uaktywnia się system dźwiękowy alarmu (nie włącza się dźwięk), i dopiero od tego momentu jeśli temperatura mierzona wyjdzie poza ustawiony zakres będzie powiadamianie dźwiękowe - wcześniej nie. Opcja ta ma na celu eliminację alarmowania w trakcie rozpoczęcia pracy, po każdorazowym wyłączeniu i włączeniu sterownik nie będzie generował alarmu tylko czeka na osiągnięcie ustalonej wartości temperatury.

 

 

Obsługa  

 

            Ustawianie parametrów

Aby ustalić parametry pracy należy nacisnąć przycisk OK tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”. Następnie po zwolnieniu przycisku OK zaczyna nam migać pierwsze pole w którym ustalamy korektę temperatury standardowo jest na 0.0 możliwe ustawienia +0.1, +0.2, +0.3, 0.4, +0.5 stC oraz  -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5. Zmian dokonujemy poprzez kolejne naciśnięcia przycisku OK.

 

   

Aby przejść do następnego ustawienia naciskamy ESC, po którym zaczyna migać wartość Talm w st C, jest to wartość która dodana do krańców ustalonego zakresu temperatur limituje nam załączanie dźwiękowego alarmu ostrzegawczego, np.:

Ustalony zakres temperatur <77.6;78.0> Talm=3.0 oznacza że alarm włączy się, gdy temperatura mierzona z różnych względów przekroczy wartość minimum 74.6 st C lub maksimum 81.0 st C

 

 

 

Przejście do kolejnego pola odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ESC. W tym polu jak widać dokonujemy ustawień zakresu temperatury poprzez naciskanie kolejno OK,  kolejność jest analogiczna czyli wartość przed przecinkiem następnie po przecinku. Po ustaleniu całego zakresu kolejne naciśnięcie ESC powoduje zapis danych w pamięci o czym informuje nas napis w górnej linijce „ZAPISANO !”

Wszelkie ustawienia chodzą w pętli czyli kolejne naciskanie OK powoduje cykliczne przewijanie tych samych wartości, w przypadku, gdy nie chcemy zmieniać wartości, która aktualnie miga naciskamy ESC czyli dalej. Po zapamiętaniu parametrów sterownik przechodzi automatycznie do normalnej pracy. Jeżeli chcemy zmienić ustawienia naciskamy ponownie OK tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”.

 

Funkcje dodatkowe

1) Zmiana minimalnego poziomu wygaszania podświetlenia odbywa się poprzez naciśniecie obu przycisków OK i ESC naraz przez około 1 sekundę. Sygnalizowane jest to przygaśnięciem krótkim podświetlenia i ustawieniu poziomu podświetlenia na wartość minimum do którego jest wygaszany. Zmiana poziomu odbywa się poprzez naciśnięcie kolejne OK w pętli. Użytkownik ma możliwości wyboru 10 poziomów z których pierwszy jest 10% a ostatni 100%. Ustawiając 100% urządzenie nie będzie ściemniało podświetlenia LCD!

 

        LCD rozjaśniony                                                                      LCD ściemniony        

 

Aby zapamiętać ustawiony poziom minimalny do którego będzie się ściemniało podświetlenie należy nacisnąć ESC, wtedy sterownik powróci do normalnej pracy.

 

2) Bezwzględne wyłączenie urządzenia grzewczego następuje poprzez naciśnięcie ESC tak długo, aż sterownik wygeneruje 3 sygnały „beep”. Po zwolnieniu ESC zauważamy że sterownik w polu stanu wyświetla , zamiast – włączone urządzenie grzewcze lub wyłączone urządzenie grzewcze. Ponowne krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie pracy AUTO czyli zależnie od pomiaru włączone lub wyłączone urządzenie grzewcze.

W stanie bezwzględnego wyłączenia urządzenia grzewczego wyłączony jest tryb AUTO i nie zależnie od pomiaru temperatury grzanie pozostanie wyłączone!

Funkcja ta jest bardzo przydatna szczególnie podczas gdy chcemy awaryjnie wyłączyć grzanie z różnych powodów. Funkcja ta nie jest zapisywana w pamięci w przypadku braku zasilania sterownik przechodzi automatycznie to trybu auto.
W przyszłości moduł wykonawczy zostanie zastąpiony przez zintegrowany układ w jednej obudowie, zasilany jednym przewodem.

 


                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5