Pieczarkarnia - ClimateControl / Humidity Control


Sterownik klimatu do uprawy pieczarek             CLIMATECONTROL - mikroprocesorowy sterownik do pieczarkarni który został ulepszony i różni się od poniżej opisanej pierwszej wersji HUMIDITYCONTROL.
             Podstawowymi zmianami jakie wprowadziłem jest samo wykonanie, które umożliwia montaż panela na ścianie pomieszczenia lub komory w której następuje wzrost pieczarek.
Urządzenie składa się z panela sterującego i wykonawczego, kabla połączeniowego oraz dwóch czujników - wilgotności i temperatury.
             Sterownik steruje dwoma urządzeniami zewnętrznymi pozwalającymi utrzymać mikroklimat hali lub pomieszczeniu przeznaczonym do wzrostu pieczarek.
Pierwsze z urządzeń to nagrzewnica (dla tego wykonania 2,5kW max 3kW) utrzymująca stałą temperaturę w zleżności od pomiaru czujnika temperatury, a drugie urządzenie to nawilżacz który podnosi wilgotność powietrza w zależności od pomiaru czujnika wilgoci. Zastosowanie cyfrowych czujników wysokiej klasy sprawia, że pomiary są bardzo precyzyjne w ślad za tym idzie odpowiednia regulacja parametrów.
Urządzenie posiada możliwości dowolnego ustawiania paramatrów i zapisywania w nieulotnej pamięci, co oznacza że po zaniku napięcia zasilającego nie traci wcześniej dokonanych nastaw, lecz wraca automatycznie do pracy.
W menu możemy nastawić temperaturę minimalną oraz histerezę na podstawie których urządzenie będzie dokonywało autoregulacji. Przykład tmin= 20 Hist= 3 co oznacza że jeśli temperatura spadnie poniżej 20 stC np 19,9 to urządzenie załączy grzanie do momentu gdy temperatura osiągnie Tmin+hist = 23 st C, po czym grzałka zostanie wyłączona. Analogiczna procedura dotyczy wilgotności zadajemy wilgotność minimalną i histerezę dla niej, a urządzenie na podstawie pomiaru dokonuje załączenia lub wyłączenia nawilżacza.
             Ponadto w menu można ustawić odstęp temparaturowy i wilgoci po przekroczeniu którego urządzenie będzie generowało alarm. Urządzenie umożliwia również przywrócenie wartości domyślnych (fabrycznych) oraz wyłączenie alarmu, dźwięku.
             Na panelu znajdują się 4 przyciski do obsługi menu, ale również posiadają funkcje dodatkowe wykonywane poza menu tzw. szybka obsługa pewnych procedur. Przycisk + (następnie SET zmieniamy stany) naciśnięty bez wchodzenia do menu umożliwia włączenie ręczne poszczególnych urządzeń lub przejście do trybu autoregulacj, natomiast jednoczesne naciśnięcie ESC i + powoduje wyłączenie lub włączenie dźwięku alarmu. Jednoczesne naciśnięcie ESC i SET powoduje restart sterownika, a ESC i - wejście do regulacji poziomu podświetlenia wyświetlacza do którego urządzenia wygasza podświetlenie LCD każdorazowo gdy nie są naciskane klawisze (po około 60 sek).
Funkcje te są opisane na panelu. Dodatkowo sterownik na podstawie mierzonych prametrów potrafi wyliczyć w czasie rzeczywistym tzw punkt rosy, jest on wyświetlany na wyświetlaczu informacyjnie to znaczy żadne regulacje nie zależą od niego.
             Zintegrowany czujnik wilgotności względnej oprócz pomiaru wilgotności względnej posiada pomiar temperatury który jest także informacyjne wyświetlany tuż za wartością wilgotności. Na wyświetlaczu podawane są również stany wyjść które w trybie automatycznym załączone symbolizowane są literką G i N odpowiednio grzanie i nawilżanie

Poniżej przykładowe wykonanie takiego sterownika
             Istnieje również możliwość wykonania urządzenia według pomysłu własnego, realizującego funkcje czasowe zależne od zegara czasu rzeczywistego, pomiar temperatury cieczy, powietrza, gleby, pomiar wiglotności, itp oraz sterowanie różnymi urządzeniami w zależności od pomiarów.
________________________________________________________________________________________________

             HUMIDITY CONTROL - sterownik do pieczarkarni to urządzenie służące do pomiaru wilgotności względnej w hali oraz temperatury powietrza. Urządzenie potrafi na podstawie ustawionego zakresu wilgotności włączyć lub wyłączyć nawilżanie lub osuszanie hali za pomocą dodatkowych urządzeń takich jak nawilżacze czy osuszacze. Ustawienia oraz parametry zapisane są w pamięci nie ulotnej procesora co oznacza że po wyłączeniu bądź zaniku napięcia sterownik wraca do realizacji zadanych czynności automatycznie, czyli dokonuje pomiaru i steruje w zależności od potrzeb.
            Dodatkowo sterownik ten posiada funkcję wyznaczania punktu rosy - jest to temperatura przy której dla danej wilgotności względnej - wilgoć zawarta w powietrzu skropli się. Informacja o punkcie rosy jest wyświetlana na LCD jako Tr = temperatura rosy. Wszelkie pomiary wilgotności i temperatury są rzeczywiste i ciągłe. Urządzenie sygnalizuje napisem stan wyjść 230V -> NAWILŻANIE/OSUSZANIE. Wyjścia o maksymalnej mocy 300W 230V. Istnieje możliwość zwiększenia mocy wyjściowej nawet do 2000W oraz wykonania dodatkowych funkcji timerów włączania świateł zraszania itp.
             Istnieje również możliwość wykonania urządzenia według pomysłu własnego, realizującego funkcje czasowe zależne od zegara czasu rzeczywistego, pomiar temperatury cieczy, powietrza, gleby, pomiar wiglotności, itp oraz sterowanie różnymi urządzeniami w zależności od pomiarów.

Starsze wykonanie sterownika                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5