PH metr - PH regulator


PH REGULATOR - akwariowy regulator kwasowości wody

             Każdy nowy zapalony akwarysta staje przed dylematem wyboru profilu swojego akwarium. Jeśli stwierdzi, że będzie chciał mieć piękne rośliny to nie ma się co oszukiwać bez CO2, można mieć tylko popularne chwasty szybkorosnące a nie wymagające rośliny takie jak blyxa czy hemianthus albo micranthemum umrrosum. Aby dozować co2 w naszym akwarium możemy wybrać jedną z dróg:
1. bimbrownia - wieczny smród i syf w domu, kompletny brak możliwości regulacji w danej chwili, ale za to przepędzić można :)
2. butla nisko lub wysokociśnieniowa i zabawa w kamikaze czyli dozowanie na pałę, w wyniku braku doświadczenia możemy pożegnać czasami obsadę rybną - wyłączanie na noc powoduje skoki PH,
3. autoregulacje za pomocą sterownika który pilnuje nam jakości PH i zawartości CO2 w wodzie jak w laboratorium.

             Sterownik który przedstawię śmiało można używać w każdym akwarium w którym występuje potrzeba dozowania CO2 bezpośrednio do wody poprzez róznego rodzaju dyfuzory. Jest on alternatywą dla drogich i w efekcie mało dających użytkownikowi sterowników. Idealne dla każdego zarówno początkującego jak i profesjonalnego akwarysty szukającego taniego sterowania CO2!             PH regulator - służy do pomiaru i regulacji PH poprzez system CO2 i O2. To układ mikroprocesorowy zbudowany z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań elektronicznych oraz nowoczesnych technologii. Mikroprocesor sterujący całym urządzeniem posiada zintegrowaną pamięć dzięki której przechowuje wszystkie niezbędne dane, które po wyłączeniu zasilania nie są tracone. Jako układ pomiaru sygnału sondy wykorzystałem scalony przetwornik analogowo cyfrowy 16bit co daje niesamowitą stabilność i dokładność pomiaru. Miałem przyjemność wykonać parę testów porównawczych względem laboratoryjnych PH metrów używanych w przemyśle farmaceutycznym i muszę przyznać, że moje urządzenie śmiało dorównuje dokładnością tamtym super drogim atestowanym przyrządom. Warunek jest taki że oba urządzenia kalibrowałem na tych samych buforach, ponieważ jak podejrzewam jest pewna tolerancja wykonywania buforów przez różne firmy na rynku, ale zapewniam, że są to rzędy 0,02dPH max, dla nowych (świeżych) buforów.
W trakcie projektowania, wykonania i testów skupiłem się szczególnie na tym, aby urządzenie było jak najbardziej uniwersalne i ergonomiczne, od wyglądu aż po funkcjonalność i co najważniejsze - niezawodność. Różnorodność realizowanych funkcji oraz dodatkowe opcje sprawiły, że PH regulator jest obecnie na rynku najlepszą ofertą w ścisłym rozumieniu cenowym oraz funkcjonalności.
             Urządzenie skonstruowałem tak, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie podłączania. Jak wynika ze zdjęć sterownik podłączany jest jednym cienkim przewodem do modułu wykonawczego skąd jest również zasilany. Zastosowanie dodatkowego modułu wykonawczego umożliwia wyprowadzenie samego sterownika na płytę szafki lub pokrywę akwarium pozostawiając wszelkie wtyczki i zwój kabli gdzieś w szafce w niewidocznym miejscu. Użytkownik, dzięki klawiaturze oraz czytelnemu logicznemu menu ma możliwość dokonania wszystkich ustawień, tak aby dostosować parametry do potrzeb mieszkańców. Ponadto wszelkie możliwe parametry potrzebne podczas dozowania CO2 są wyświetlane bezpośrednio na LCD, bez potrzeby wertowania menu.


Opis realizowanych funkcji

             Poniżej szczegółowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawień oraz możliwości sterownika:

       * pomiar PH w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.01 dpH;

* informacja o zawartości CO2 w wodzie w czasie rzeczywistym - należy pamiętać że jest to wartość dla podanego KH,      za każdym razem zmieniając KH wartość ta będzie inna;

* ustawiany zakres PH w przedziale od 4.00 do 8.99 (zakres pomiarowy od 4.00 - 9.00);

* wyliczany na podstawie KH zakres optymalny, który jest proponowany w trakcie ustawień, określający minimum i      maksimum wartość PH dla naszej twardości węglanowej KH;

* ustawiany alarm PH czyli wartość (w dpH) PHALM odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez      użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych PH to
     <6,80 do 6,90 >, PHALM=0,2 dpH oznacza to, że jeśli PH mierzona wzrośnie ponad PHmax+PHALM =
      6,90+0,20=7,10 dpH to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli PH mierzona spadnie      poniżej PHmin-PHALM = 6,80-0,20=6,60 dpH to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;

* możliwość kalibracji urządzenia dla danej sondy w punktach PH4.00 oraz PH7.00, automatyczna kalibracja dla całego      zakresu pomiarowego;

* możliwość sterowania w zależności od pomiaru PH - elektrozaworem gazowym CO2 na napięcie 230V oraz napięcie      12 V z zastosowaniem dodatkowego zasilacza, oraz pompką natleniającą 230V (lub 12V z zasilaczem);

* możliwość zmiany parametrów w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamięci procesora;

* ustawienie fabryczne wykasowują wszelkie ustawienia użytkownika z pamięci sterownika przywracając stan fabryczny      (zapisują ustawienia domyślne), po zadziałaniu tej funkcji następuje autorestart i wymagana jest ponowna      kalibracja;

* zabezpieczenia i komunikaty - alarm dźwiękowy, alarm optyczny, blokada wyjść (ustawienie w stan wyłączony) w      przypadku uszkodzenia odłączenia sondy od wejścia;

* możliwość skasowania alarmu w przedziale dopuszczalnym np: <6,70-6,80> PHalm=0,20 - to przedział dopuszczalny      =<6,50-7,00> poza przedziałem dopuszczalnym nie ma możliwości skasowania alarmu!!!

* podwójne funkcje klawiszy:
               - "ESC" - wyjście, rezygnacja,
               - "SET" - wejście do menu, zatwierdzenie,
               - "+" - zwiększenie wartości, przewijanie menu, poza menu przytrzymanie tego przycisku powoduje
                  wyświetlenie optymalnego zakresu PH dla podanego znanego KH,
               - "-" zmniejszenie wartości, przewijanie menu, poza menu wejście to trybu ręcznego włączania i wyłączania
                   poszczególnych urządzeń – zatwierdzenie ESC,
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i SET powoduje restart programowy urządzenia,
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „+” powoduje włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego,
                  to ustawienie w celach bezpieczeństwa nie jest zapamiętywane na stałe tak więc po zaniku napięcia lub                   restarcie automatycznie sygnalizacja jest ponownie włączona;
               - jednoczesne naciśnięcie ESC i „-” powoduje wejście do trybu regulacji podświetlenia LCD.

* możliwość szybkiego ręcznego wyłączenia urządzeń, możliwość ręcznego włączenia natleniania natomiast systemu      CO2 dla celów bezpieczeństwa nie można włączać ręcznie;

* możliwość ustawienia minimalnego poziomu podświetlenia LCD do którego sterownik będzie wygaszał ekran w      przypadku nieobsługiwania przez użytkownika;

* automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po około 60      sek - z menu głównego;

* opis parametrów na obrzeżach LCD, opisy funkcji klawiszy;

* możliwość włączenia małych zwykłych cyfr pomiaru PH lub przełączenia na duże;

* całkowity pobór mocy mniejszy niż 2 W nie licząc elektrozaworu oraz pompki natleniającej;

* czytelne logiczne menu dedykowane do szybkiego ustawiania.


Ukompletowanie urządzenia

panel


moduł wykonawczy


całość bez sondy i buforów


całość z sondą i buforami


Opis wyść

Sterowanie zależne od pomiaru PH
            Kanał „CO2” (230V) jest wykorzystywany do podłączenia elektrozaworu gazowego załączającego i wyłączającego podawanie CO2 w zależności od pomiaru PH wody poprzez sondę.
            Kanał „O2” (230V) jest wykorzystany do podłączenia pompki natleniającej (nie filtra!) załączanej i wyłączanej w zależności od pomiaru PH wody poprzez sondę.

Menu

Menu sterownika PH regulator jest nieskomplikowane i służy do szybkiego nastawienia parametrów. Architektura Menu jest następująca:


Ekran podstawowy

Przykładowe ekrany podstawowe przedstawiają poniższe zdjęcia:Przykładowy zestaw systemu CO2 do współpracy z powyższym sterownikiemZapraszam również do lektury szczegółow zawartych w instrukcji ...

                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5